W MedicaMed wykonujemy następujące badania:

  • grupa krwi i Rh
  • morfologia
  • OB
  • płytki krwi
  • rozmaz krwi obwodowej

Czas oczekiwania na wyniki 1 dzień

Rozmaz krwi obwodowej

Ocena mikroskopowa rozmazu krwi obwodowej obejmuję ocenę mikroskopową erytrocytów, leukocytów oraz płytek krwi. Pozwala wykryć liczne zaburzenia kształtu, obecność wtrętów wewnątrzkomórkowych, a nawet malarię.

OB

Odczyn Biernackiego jest miarą opadania krwinek czerwonych w osoczu w jednostce czasu. Zwykle określany po 1 godzinie. Badanie wykorzystywane m.in. do wykrywanie stanów zapalnych.

Płytki krwi

Retikulocyty są niedojrzałymi postaciami krwinek czerwonych (erytrocytów); poprzedzają bezpośrednio dojrzałą postać krwinek czerwonych w procesie ich wytwarzania. Ocena parametrów czerwonokrwinkowych stanowi ważny wskaźnik mówiący o aktywności procesu wytwarzania erytrocytów przez szpik. Retikulocyty które wydostały się ze szpiku kostnego dojrzewają szybko we krwi. Liczba retikulocytów we krwi obwodowej odpowiada w przybliżeniu liczbie retikulocytów, która danego dnia opuściła szpik kostny, czyli są dobrym odzwierciedleniem czynności erytropoetycznej szpiku.

Morfologia krwi

obwodowej jest to zestaw pojedynczych analiz, wykonywanych jednoczasowo z próbki krwi pełnej. Charakteryzuje ilościowo i jakościowo skład komórek krwi. Liczba krwinek białych, płytek krwi, krwinek czerwonych, wartość hematokrytu i stężenia hemoglobiny stanowi zestaw analiz określany jako morfologia krwi obwodowej. Tym czterem analizom towarzyszą wskaźniki czerwonokrwinkowe Wintroba, określające morfologię krwinek czerwonych (MCV, MCH, MCHC).