Rak jajnika jest chorobą długo niedająca żadnych objawów, wykrywany bywa, kiedy leczenie jest już bardzo trudne. Dlatego tak ważna jest prawidłowa diagnostyka.

Nowotwór ten jest jednym z najczęstszych w Polsce, co roku u ponad 3 tysiący kobiet diagnozuję się raka jajnika. Rak ten pod względem śmiertelności zajmuje czwarte miejsce pośród wszystkich nowotworów. Ten typ nowotworu atakuje stosunkowo młode kobiety. Wzrost zachorowań następuje bowiem już od 40. roku życia, lecz zdarza się, że atakuje już dwudziesto- i trzydziestolatki. Częściej spotykany jest u kobiet, w których rodzinach notuje się zachorowanie na raka jajnika i u pań, które nie rodziły. Mniejsze jest ryzyko zachorowania wśród kobiet, które stosowały antykoncepcję hormonalną.

Test ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm)

Jest najnowszym narzędziem, służącym do oceny prawdopodobieństwa, że zmiana na jajnikach ma charakter guza złośliwego. Procedura ta polega na połączeniu kilku do tej pory stosowanych metod w jedną, spójną metodę oceny ryzyka. Takie podejście umożliwia i ułatwia decyzję o zakwalifikowaniu pacjentki do określonej grupy ryzyka, a zatem także pomaga podjąć decyzje o dalszych badaniach czy operacji.

Badanie ROMA obejmuje trzy podstawowe składowe: statystyczne oszacowanie ryzyka zachorowania na złośliwy guz jajnika oraz dwa testy markerów nowotworowych: Ca 125 i HE4. Wynik algorytmu podawany jest w procentach i określa prawdopodobieństwo, że u chorej rozwija się stan nowotworowy.

Statystyczne ryzyko zachorowania zależy od kilku cech, należą do nich:

 • wiek około menopauzalny i pomenopauzalny i związany z nim status hormonalny, rodność (wysoka oznacza mniejsze ryzyko),
 • warunki socjoekonomiczne (im lepsze, tym ryzyko mniejsze),
 • dieta (nie sprzyjająca zdrowiu jest dieta wysokotłuszczowa; zwiększone spożycie mleka, przetworów mlecznych oraz laktozy, a także picie kawy nieznacznie podnoszą ryzyko raka jajnika),
 • wywiad rodzinny (występowanie nowotworów w rodzinie to zły znak),
 • wielkość guza i jego obustronne występowanie,
 • towarzyszące chorobie dolegliwości,
 • leczenie lekami stymulującymi owulację,
 • karmienie piersią (zmniejsza ryzyko).

W teście ROMA ważne jest jednak, aby wyniki wszystkich poszczególnych części korelować z pozostałymi, pojedyncze wyniki mówią za mało i mogą dawać mylne wnioski. Testu tego nie można zastosować w przypadku:

 • pacjentek poniżej 18. roku życia,
 • kobiet będących w trakcie chemioterapii,
 • uprzednio leczonych na nowotwór.

Wynik Testu ROMA poniżej 7,4% w przypadku kobiet przed menopauzą oznacza niskie ryzyko choroby nowotworowej, a wynik równy lub wyższy 7,4%– ryzyko wysokie. W przypadku kobiet po menopauzie ryzyko wysokie oznacza wynik równy lub wyższy niż 25,3% poniżej tej wartości ryzyko uważane jest za niskie.

Badanie markeru nowotworowego Ca 125

Do niedawna było głównym badaniem genetycznym, wykonywanym u kobiet, podejrzanych o raka jajnika. Jest to substancja, której ilość we krwi wzrasta, gdy w organizmie toczy się stan nowotworowy, związany z jajnikiem lub innym narządem rodnym. Im wyższe stężenie tego markeru we krwi (norma wynosi poniżej 35 U/ml) tym bardziej zaawansowany stan chorobowy. Jednak badanie tego markera nie może być badaniem jedynym, ponieważ wartość Ca 125 rośnie także w endometriozie, przy mięśniakach macicy czy w stanach zapalnych narządów miednicy małej. Dlatego ROMA nie polega jedynie na pomiarze Ca 125, ale też bada kolejny marker. Jest nim HE4 – nowy marker raka jajnika.

Badanie markeru nowotworowego HE4 (Human Epidymal Protein 4)

To białko w większych ilościach pojawia się we krwi wtedy, kiedy w jajniku toczy się złośliwy proces nowotworowy. W zdrowym organizmie krąży go bardzo mało. Badanie HE4 tym różni się od badania Ca 125, że ten drugi marker często jest niewykrywalny w przypadku I i II stadium choroby, podczas, gdy HE4 już wtedy widać w ludzkiej krwi. Dlatego u wielu kobiet, u których badanie Ca 125 dało wartości prawidłowe, dopiero skojarzone badanie HE4 pozwoliło wykryć chorobę. HE4 jest stosowany nie tylko w diagnostyce, ale także w monitorowaniu postępów choroby (lub zdrowienia) oraz nawrotów nowotworu.

W MedicaNow wykonujemy pełną diagnostykę raka szyjki macicy. Nasi specjaliści wyjaśnią wszelkie wątpliwości oraz przeprowadzą przez całą procedurę.