Badanie bakteriologiczne wydzieliny pobranej z kanału szyjki, która fizjologicznie powinna być jałowa. Gdy zostanie stwierdzona w tej wydzielinie obecność drobnoustrojów, konieczna jest ich identyfikacja i ocena wrażliwości na antybiotyki. Badanie to wykonujemy u pacjentek przed zabiegami ginekologicznymi w celu wykluczenia obecności drobnoustrojów w kanale szyjki oraz u Pań w ciąży, zwłaszcza w przypadku istnienia objawów infekcji i zagrażającego porodu przedwczesnego.

U przyszłych mam zaleca się wykonanie w 35-38 hbd kontrolnego wymazu z kanału szyjki macicy w ramach profilaktyki zakażeń paciorkowcem β-hemolizującym (GBS). Bakteria ta niestety często kolonizuje drogi rodne, nie dając objawów, nie zagrażając ani matce, ani płodowi w macicy. W rzeczywistości stanowi jednak poważne niebezpieczeństwo dla noworodków urodzonych siłami natury, powodując zapalenia płuc, bakteriemie a czasem nawet posocznicę. Identyfikacja tej bakterii w szyjce macicy jest wskazaniem do intensywnej antybiotykoterapii w okresie okołoporodowym.

Przygotowanie do pobrania wymazu:

  1. Przed pobraniem materiału należy umyć dokładnie narządy moczowo-płciowe ciepłą wodą z mydłem.
  2. Nie należy stosować środków dezynfekcyjnych.
  3. Nie należy pobierać materiału podczas terapii antybiotykowej (materiał można pobrać po upływie pięciu dni od zakończenia terapii). Jeżeli materiał został jednak pobrany należy podać informację o antybiotykoterapii.

Wykonanie badania:

Do pobierania wymazów z szyjki macicy używa się specjalnych jałowych wymazówek zakończonych bawełnianym wacikiem, bądź też różnego rodzaju szczoteczek. Najwięcej komórek nabłonka pobierane jest przy użyciu szczoteczek typu CytoBrush.
Po założeniu wziernika, szczoteczkę wprowadza się do zewnętrznego ujścia szyjki macicy na głębokość 1-2cm i naciskając na błonę śluzową wykonuje się kilkakrotne ruchy obrotowe w celu uzyskania większej liczby komórek nabłonka.