Badanie GBS wykonywane jest na obecność bakterii paciorkowca grupy B. Należy do przesiewowych badań mikrobiologicznych. Powinny do niego przystąpić Pacjentki między 35 a 37 tygodniem ciąży. Ocenie podlega, czy bakterie GBS będą obecne w drogach rodnych kobiety w czasie porodu. Badanie wykonywane jest podczas wizyty ginekologicznej w MedicaNow. Czasami, po badaniu, może pojawić się zapalenie błon płodowych, wcześniejsze pęknięcia błon płodowych lub przedwczesny poród.

Panie w ciąży powinny wykonać test GBS, aby sprawdzić, czy jest nosicielkami oraz zaplanować sposób rozwiązania optymalny dla bezpieczeństwa dziecka i siebie.

Dlaczego pobieramy wymaz z pochwy (GBS)

Bakterie paciorkowca występują u co trzeciego człowieka. Sama obecność tych bakterii w naszym organizmie (w układzie pokarmowym, jamie ustnej, górnych drogach oddechowych, na skórze) nie oznacza choroby. Paciorkowiec  natomiast podczas ciąży jest niebezpieczny. Bakterie mają zdolność do przesiedlania się z odbytu do pochwy, gdzie się kolonizują. Stamtąd mogą przedostać się do macicy i zagrozić bezpieczeństwu płodu. Dziecko podczas porodu może zakazić się paciorkowcem przez zachłyśnięcie się zakażonym płynem owodniowym. Jeśli u dziecka pojawi się zakażenie w pierwszym tygodniu życia, przybiera postać chorób układu oddechowego, zapalenia płuc i posocznicy. Późne zakażenie (między 7. a 90. dniem życia) przebiega w postaci gorączki, osłabienia, zapalenia opon mózgowych, chorób układu oddechowego i posocznicy.

Jak się przygotować do pobrania wymazu z pochwy

Badanie wykonujemy w każdym dniu cyklu miesiączkowego, poza okresem menstruacji. Rekomendujemy  wykonanie badania na 2-3 dni po menstruacji.

Pacjentka, która poddać ma się badaniu powinna odczekać 7 dni po leczeniu antybiotykiem doustnym, a 5 dni po stosowaniu globulek dopochwowych. 3 dni przed badaniem należy zachować wstrzemięźliwość seksualną. W dniu badania należy umyć okolicę narządów płciowych bez użycia mydła i żelów, a bezpośrednio przed badaniem nie wolno stosować zabiegów higienicznych ze środkami odkażającymi w celu wypłukiwania flory bakteryjnej.

Badanie wykonuje się w gabinecie ginekologicznym MedicaNow. Rekomendujemy, aby to badanie wykonały wszystkie nasze pacjentki między 35 a 37 tygodniem ciąży. Nasi specjaliści pobierają wymaz z przedsionka pochwy, a także drugi – z odbytu.

Wyniki badania GBS

GBS dodatni – stwierdza obecność bakterii paciorkowca w pochwie kobiety ciężarnej. Badania dowodzą że około 20-30% Pań w ciąży ma bakterie GBS.

Pamiętaj!

Ich występowanie jest niebezpieczne dla płodu, zwłaszcza jeśli bakterie są obecne w czasie porodu. Pacjentka, która otrzyma dodatni wynik testu na GBS musi wykonać badania potwierdzające kolonizację – wymaz z odbytu oraz posiew z próbki moczu. Jeśli bakterie pojawiają się również w moczu, ich kolonizację trzeba uznajemy za masywną. Podczas porodu u Pani z paciorkowcem stosuje się śródporodową antybiotykoterapię, aby nie dopuścić do zakażenia dziecka. Mama ma wówczas podawany antybiotyk dożylnie.

GBS ujemny – oznacza, że w pochwie Pacjentki nie ma zakażenia GBS.