Histerosonografia – badanie to polega na podaniu płynu cieniującego do jamy macicy i jajowodów (jeśli są drożne) . Oceny dokonuje się w obrazie usg, który jest zapisany na zdjęciach lub nośniku DVD.

Jest to badanie niebolesne i może być alternatywą do histerosalpingografii. Na to badanie kieruje ginekolog w celu dokonania rozpoznania lub precyzyjnego określenia specyfiki istniejącego zaburzenia. Robi się je między 6. a 12. dniem cyklu.

Wskazania do wykonania HSG

 • diagnostyka niepłodności pierwotnej i wtórnej,
 • rozpoznanie wad rozwojowych macicy i jajowodów,
 • kontrola drożności jajowodów.

Przygotowanie do badania

Badania z ostatniego roku:

 • morfologia krwi z oznaczeniem płytek krwi,
 • układ krzepnięcia (tzw. mały układ krzepnięcia) APTT i PT,
 • jonogram,
 • poziom glukozy na czczo,
 • wymaz z kanału szyjki macicy na obecność antygenu chlamydii,
 • cytologia.

Badania infekcyjne z ostatnich sześciu miesięcy:

 • HIV,
 • antygen Hbs,
 • antyHCV.

Badania bakteriologiczne z ostatniego miesiąca:

 • posiew z kanału szyjki macicy. (W przypadku nieprawidłowych wyników powyższych badań pacjentka musi się poddać odpowiedniemu leczeniu przed przystąpieniem do zabiegu HSG).

Przebieg zabiegu

Pacjentka zgłasza się do MedicaNow na 30 min przed zabiegiem. Zabieg poprzedza rozmowa z lekarzem. W jej trakcie lekarz zapoznaje się ze stanem zdrowia pacjentki. Badanie wykonywane jest na fotelu ginekologicznym, w pracowni USG pod kontrolą monitora telewizyjnego, co pozwala na dynamiczną ocenę ewentualnych zmian. Środek cieniujący wprowadza się po założeniu jednorazowego cewnika lub aparatu Schultza do szyjki macicy i obserwuje się na monitorze telewizyjnym zacieniowanie macicy i jajowodów. W przypadku ich drożności badanie prowadzi się aż do momentu przejścia środka cieniującego do jamy otrzewnowej.

Uwaga:

HSG wykonuje się w ciągu pierwszych 12 dni cyklu miesiączkowego, ale po całkowitym ustąpieniu krwawienia i plamienia. Warunkiem dopuszczenia do zabiegu jest aktualny, prawidłowy wynik badania bakteriologicznego.