Komórki macierzyste to pierwotne, niewyspecjalizowane  komórki, które mają olbrzymi potencjał do namnażania się oraz wyjątkowe zdolności do przekształcania się w wyspecjalizowane komórki tworząc w ten sposób tkanki. Dzięki temu wykorzystuje się je od lat w medycynie odbudowując lub zastępując uszkodzone komórki. Znajdują się one m.in. w krwi pępowinowej.

Pierwszym  źródłem komórek macierzystych był szpik (tzw. przeszczepienia szpiku to właśnie przeszczepienia komórek macierzystych ze szpiku) , obecnie częściej wykorzystuje się do terapii komórki macierzyste z krwi pępowinowej. Te metody pobierania i wykorzystania komórek są  akceptowana także przez Kościół katolicki w przeciwieństwie do tzw.embrionalnych komórek macierzystych. Innym źródłem komórek jest krew obwodowa pobierana od dawców po wcześniejszej farmakologicznej mobilizacji.

W każdym żywym organizmie, systematycznie – przez całe życie –  powstają nowe komórki, które następnie dojrzewają, różnicują się w komórki bardziej wyspecjalizowane a na koniec po ściśle określonym czasie, zapisanym w ich materiale genetycznym, obumierają. Komórkami, które dostarczają nowych komórek w miejsce obumarłych są odpowiednie komórki macierzyste.

Dlaczego eksperci MedicaNow rekomendują pobranie krwi pępowinowej?

Pobierając krew pępowinową i bankując zawarte w niej komórki macierzyste zyskujemy szansę na wykorzystanie ich w przyszłości jeśli w naszej rodzinie wydarzy się choroba wymagająca przeszczepienia komórek macierzystych. To swoiste zabezpieczenie możliwości leczenia w momencie kiedy najbardziej będzie potrzebne w rodzinie.

Nie znamy przyszłości i nie wiemy jakie choroby mogą przytrafić się naszym bliskim. Komórki macierzyste są już wykorzystywane w leczeniu 70 chorób (głównie hematologicznych i onkologicznych), a przyszłość z pewnością przyniesie dodatkowe wskazania do wykorzystywania komórek macierzystych. Komórki mogą posłużyć zarówno dziecku, podczas którego narodzin zostały pobrane, jak i jego rodzeństwa, a nawet rodziców. Można je pobrać tylko raz, a zostać wykorzystane nawet po kilkudziesięciu latach przechowywania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami procedury lub podjęliście decyzję o pobraniu i przechowaniu komórek macierzystych serdecznie prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym w MedicaNow. Na miejscu nasi specjaliści przekażą niezbędne informację oraz przygotują do przeprowadzenia procedury.

W tym zakresie MedicaNow współpracuje z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych (PBKM).

Jak przebiega pobranie krwi pępowinowej?

Pobranie to prosty i krótki zabieg, który wykonuje położna po przecięciu pępowiny. Dlatego jest on bezpieczny zarówno dla dziecka jak i matki. Krew pobiera się do specjalnego zestawu pobraniowego.
Pobranie krwi, która pozostaje po porodzie w części płodowej łożyska i w sznurze pępowinowym, tj. w strukturze zwanej popłodem, jest prostym i bezpiecznym zabiegiem. Polega na nakłuciu naczynia krwionośnego sznura pępowiny (po uprzednim odpępnieniu dziecka) i pobraniu pozostawionej w popłodzie krwi do odpowiedniego zestawu. Krew pępowinowa, pobierana jest podczas prostego, krótko trwającego zabiegu nie powodującego żadnego zagrożenia ani dla noworodka ani dla jego matki.

Pobranie krwi pępowinowej Waszego dziecka jest bardzo ważnym elementem porodu, prosimy jednak pamiętać, że w czasie porodu najważniejsze jest zdrowie matki i dziecka, dlatego też ostateczną decyzję o pobraniu krwi pępowinowej zawsze podejmuje lekarz.

Pobieranie krwi pępowinowej jest jedynym nieinwazyjnym sposobem pozyskania komórek macierzystych. Jest też łatwiejsze niż pobieranie ich ze szpiku czy z krwi obwodowej. W przypadku szpiku, zabieg pobrania krwiotwórczych komórek macierzystych wykonuje się nakłuwając wielokrotnie (najczęściej w kilkugodzinnym znieczuleniu ogólnym) talerze kości biodrowych. Pobrany materiał oczyszcza się zwykle w separatorze komórkowym.

Powyższa metoda pobierania krwiotwórczych komórek macierzystych jest stosowana regularnie w leczeniu polskich dzieci od grudnia 1989 roku.

Krwiotwórcze komórki macierzyste pochodzące z krwi obwodowej pobiera się od dawcy z żył (łokciowych, udowych) przy użyciu separatora komórkowego. Liczba komórek macierzystych w niezmobilizowanej farmakologicznie krwi obwodowej jest bardzo mała. Dawcy należy uprzednio przez parę dni wstrzykiwać dożylnie lub podskórnie farmakologiczne czynniki wzrostu odpowiednich linii komórkowych. Pobranie komórek macierzystych z żył obwodowych jest to trwający kilka godzin, kosztowny zabieg.

Jak wygląda zabieg pobrania krwi pępowinowej podczas cięcia cesarskiego?