Test PAPP-A jest wykonywany pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży, jako badanie w kierunku niektórych zespołów genetycznych jak zespół Downa, Edwardsa i Patau.

Test ten obejmuje badanie krwi i badanie USG. W badaniu krwi ocenia się białko ciążowe PAPP-A oraz wolną podjednostkę beta hormonu gonadotropiny kosmówkowej (HCG). W badaniu USG mierzy się długość ciemieniowo-siedzeniową płodu (CRL) oraz przezierność karku (NT). Na podstawie tych danych oblicza się wynik testu.

Test PAPP-A jest zalecany u kobiet po 35 roku życia oraz u kobiet z nieprawidłowym badaniem USG w I trymestrze ciąży. Może być również wykonywany u kobiet w każdym wieku, jako, że większość dzieci z zespołem Downa to dzieci kobiet przed 35 rokiem życia. Test PAPP-A pozwala na wykrycie około 90% przypadków zespołów genetycznych.

Uwaga:
Pora pobrania oraz spożycie posiłku przez pacjentkę nie wpływają na wynik testu. Pacjentka proszona jest o wypełnienie ankiety oraz zgodny na wykonanie badania.