Zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego badanie USG w ciąży wykonujemy trzykrotnie: w pierwszym, drugim i trzecim trymestrze ciąży. Stosowany przez nas system archiwizacji badań pozwala na jednoczesne wydawanie zainteresowanym pacjentkom dokumentacji z badań w formie cyfrowej na nośnikach DVD.

Pierwsze badanie USG

Jest przeprowadzane między 7 a 8 tygodniem ciąży.
Dzięki temu badaniu stwierdzamy, czy płód zagnieździł się w jamie macicy, czyli wykluczamy ciążę pozamaciczną. Określamy także, czy ciąża jest mnoga, czy pojedyncza. Podczas pierwszego badania USG, jesteśmy w stanie określić wiek płodu, a także przewidywany termin porodu. Dodatkowo oceniamy budowę macicy, aby określić ryzyko powikłań ciąży, oraz stan kosmówki. Kosmówka około 16-18 tygodnia ciąży przekształci się w łożysko. W badaniu (drugie) USG pomiędzy 11 a 14 tygodniem wyklucza się występowanie zespołów wad genetycznych, takich jak: zespół Downa, zespół Patau, czy zespół Edwardsa. W tym badaniu mierzy się tzw. przezierność karku, obecność kości nosowej, przepływ w przewodzie żylnym oraz przepływ przez zastawkę trójdzielną. Prawidłowy wynik tego badania pozwala z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć zespoły genetyczne u dziecka, natomiast nieprawidłowy wymaga wykonania dodatkowych badań.

Drugie badanie USG

Wykonywane jest najczęściej pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży, podczas którego oceniamy położenie dziecka, ruchy dziecka, wymiary i masę dziecka jak również jego anatomię: budowę serca, dużych naczyń krwionośnych, kończyn, szyi, żołądka, nerek i pęcherza moczowego, kręgosłupa, ośrodkowego układu nerwowy. W tym badaniu ocenia się również pępowinę, łożysko i płyn owodniowy. Prawidłowy wynik tego badania pozwala z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć wady rozwojowe u dziecka, natomiast wynik nieprawidłowy wymaga wykonania dodatkowych badań.

Trzecie badanie USG

Wykonuje się w 36 tygodniu ciąży. To ostatnie badanie pozwala stwierdzić, w jakiej pozycji jest dziecko przed porodem. Oceniamy ilość płynu owodniowego, a także wielkość płodu i stan łożyska przed porodem. Te informacje będą bardzo pomocne przy porodzie.

Dodatkowe badania USG w ciąży

Badanie USG ciąży przeprowadza się także, kiedy kobieta uskarża się na niepokojące dolegliwości, sugerujące ciążę pozamaciczną lub zagrażające poronienie. Są to:

  • silny ból brzucha,
  • krwawienie z dróg rodnych.

Oprócz tego częstsze badania USG są stosowane u kobiet chorujących przewlekle, na przykład na cukrzycę. Wiąże się to z faktem, że cukrzyca zwiększa ryzyko powikłań ciąży. Tak samo postępuje się w przypadku nadciśnienia tętniczego.

Dodatkowe badanie przeprowadza się także wtedy, kiedy minie termin porodu, czyli po 40 tygodniu ciąży. Jest ono konieczne, aby stwierdzić, czy dziecko może nadal pozostać wewnątrz macicy i czy nie zagraża to jego zdrowiu.

Badanie USG 2D w MedicaNow

Jest badaniem pokazującym przekrój wnętrza macicy w obrazie dwuwymiarowym. USG to jest metodą wykrywania zmian  w obrębie narządu rodnego (torbiele jajników, mięśniaki macicy itp.). Badanie wykonywane jest sondą transvaginalną (dopochwową) lub w przypadku kobiet, które nie rozpoczęły współżycia, przez powłoki brzuszne. W trakcie badania nasi specjaliści dokonują oceny trzonu macicy, jej kształtu, wielkości oraz jej położenia w miednicy małej. Oceniamy również grubość endometrium (czyli błonę śluzową jamy macicy w najgrubszym miejscu) oraz wymiary jajników.

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu od razu po badaniu. Dzięki niemu oceniamy nie tylko stan wnętrza macicy, ale także rozwój płodu (w tym także jego narządów wewnętrznych). Badanie umożliwia ocenę: wieku ciąży, wielkości i masy płodu, ilości wód płodowych oraz obrazowanie anatomii płodu.

Jeśli w czasie badania USG 2D specjalista MedicaNow podejrzewa powikłania lub wady wrodzone u płodu, lub zagrożenie dla matki albo dziecka, zleca wykonanie badania USG 3D. Badanie to dostarcza trójwymiarowych obrazów i pozwala wyjaśnić wiele wątpliwości. Badanie 3 D stosujemy także przy prawidłowym rozwoju dziecka celem dokładniejszego określenia rozwoju niemowlęcia. Badanie to wykonywane jest na życzenie i zlecenie pacjentki.

Badanie ultrasonograficzne w 2D jest nieinwazyjnym i bezpiecznym badaniem, które dostarcza wielu ważnych informacji już na początku ciąży.  Obraz jest płaski, czarno-biały i pokazuje dziecko tylko z jednego kąta. W czasie badania nasi najlepsi specjaliści wskażą poszczególne partie ciała dziecka. Rodzice, którym zależy na uzyskaniu lepszego obrazu mogą skorzystać z USG 3D lub 4D.

Badanie USG 3D w MedicaNow

Badanie to pokazuje trójwymiarowy obraz dzięki ruchomej sondzie. Zdjęcia są objętościowe bądź powierzchniowe. Istnieje zatem możliwość oglądania dziecka w łonie matki w trzech wymiarach w przeciwieństwie do badania 2D (dwuwymiarowe). Zaletą tej metody jest przestrzenne przedstawienie dziecka i jego organów , dlatego właśnie technika ta uznawana jest za nowoczesną i atrakcyjną z punktu widzenia przyszłych rodziców.

W tym badaniu diagnozowana jest budowa narządów w celu wykluczenia ewentualnych nieprawidłowości oraz markery genetyczne. Duży nacisk położony jest na badania serca płodu, którego wady pojawiają się statystycznie najczęściej, jakkolwiek wszystkie pozostałe struktury poddawane są równie gruntownej ocenie.

Do badań serca płodu stosowane są różnorodne zaawansowane techniki obrazowania i przekroje ultrasonograficzne: obraz czterech jam serca, odpływ z lewej i prawej komory, obraz „trzech naczyń” w śródpiersiu, rytm serca. Wszelkie budzące najmniejsze nawet podejrzenia nieprawidłowości konsultowane są z kardiologiem płodowym.

Badanie to pozwala nam na dokładną ocenę jamy macicy oraz dobór odpowiedniego rozwiązania medycznego dla pacjentki. Dzięki trójwymiarowemu obrazowi nasi specjaliści mają możliwość dokonania oceny rozwoju narządów wewnętrznych płodu. Szybciej i sprawniej mogą także rozpoznać wszelkie nieprawidłowości, wady i anomalie na etapie życia płodowego.

Badanie USG 4D w MedicaNow

Badanie to pozwala na trójwymiarowe obrazowanie w czasie rzeczywistym. Obserwujemy ruchy płodu, pracy serca oraz otrzymujemy wiele cennych informacji niedostępnych przy tradycyjnych badaniach.

Jeden z najnowocześniejszych aparatów, będący na wyposażeniu MedicaNow umożliwia obrazowanie w 4D przez co badamy specyficzne cechy płodu.
Dzięki USG 4D mamy możliwość określenia kolejności pojawiania się poszczególnych umiejętności ruchowych płodu przez co nasi lekarze przewidują przyszły rozwój dziecka. Tak dokładna obserwacja płodu pozwala nam na określenie prawidłowości rozwoju dziecka i określeniu, kiedy powinno obracać się z brzucha na plecy, siadać czy robić pierwsze kroki. Przed urodzeniem aktywność ruchowa płodu jest większa. Obserwacja rozwoju aktywności ruchowej poprzez obraz 4D umożliwia nam przewidywanie rozwoju funkcji mózgu. Nasz specjalista bada zależności pomiędzy wzorcami ruchowymi płodu,a chorobami układu nerwowego.

Badanie w technice 4D  pozwala nam także na dostrzeżenie niewielkich wad wrodzonych np.: rozszczepy warg lub podniebienia, pojawienie się dodatkowych palców (polidaktylia), zniekształcenie dłoni i stóp, a nawet drobne rozszczepy kręgosłupa. Również pewne subtelne cechy nieprawidłowe jak: nisko osadzone uszy, nieprawidłowości rysów twarzy, zniekształcenia dłoni są w obrazie 4D wyraźniej widoczne. Ma to ogromne znaczenie w diagnostyce zespołu Downa i innych nieprawidłowości chromosomowych i genetycznych. Pozwala to nam na przygotowanie najkorzystniejszych rozwiązań dla matki i dziecka jeszcze przed porodem.
Poza dostarczeniem obrazu dziecka zrozumiałego dla rodziców badanie 4D pozwala na:uzyskanie przekrojów anatomicznych i ich ocena:

  • zmierzenie poszczególnych części ciała dziecka,
  • zbadanie rozwoju poszczególnych narządów wewnętrznych,
  • wykrycie wad czy nieprawidłowości płodu,
  • obserwację struktur kostnych dziecka,
  • ocenę pracy serca oraz naczyń krwionośnych płodu.

Po badaniu i diagnozie 4D mama i dziecko objęci zostają najlepszą specjalistyczną opieką i leczeniem.

Voluson E6 - wyposażenie MedicaNow